Eigen inbreng met gepubliceerde.

Print Friendly, PDF & Email

 

Op maandag 3 mei ’21 heeft het bestuur besloten om de ingifte voorlopig enkel voor te behouden aan de leden. Beschermd met wachtwoord.
Met onderstaande upload kunt u een bestand, foto of afbeelding overbrengen naar onze site. Dit van alles zijn:  een recept , een menu, een aankondiging,
een mooie foto, een bespreking van een evenement of van een bezocht restaurant, café… 

Uw naam en e-mail adres  moeten vermeld zijn. Best op  het document zelf ,  op een bijkomend document of desnoods via de contact pagina .
Bij inbreng van bestaande recepten ook liefst de eventuele bron vermelden. Bevat best een eigen persoonlijke inbreng.
Na ontvangst besluit het bestuur van ‘De kookvrienden’ het opgestuurde al of niet te publiceren.

Selecteer een bestand en verstuur het.

Bestanden uploaden

Reeds gepubliceerde gebeurtenissen uit eigen inbreng.

Reeds gepubliceerde recepten uit eigen inbreng.