Vergadering 202312

Print Friendly, PDF & Email

Vergadering202312
Aanwezig: Luc, Robert, Alain, Guy, Michel
Afwezig: Fred
-Luc. Mogelijke koks-lesgevers Steph, terug van weg geweest, en Thijs.
Worden gevraagd om 1 maal per trimester te komen.
Overige kooklessen door Robert en Luc VR en 2 maal per jaar bij Deldiche.

-Deldiche 18/12. Start 18h30′
Waarschijnlijk hapjes. Robert brengt ons op de hoogte.
Luc inviteert de mogelijke lesgevers als kennismaking met de groep.
Oorspronkelijk idee om de vrouwen uit te nodigen wordt afgewezen.

-Bruno Moriau en Stef Rijckebusch stoppen eind ’23..
Nieuwe leden mogelijk, Robert en Michel doen navraag.

-Organisaties.
–Maandelijkse kooklessen op maandag.
Volgende data is De Kring beschikbaar:
29/1 – 19/2 – 25/3 – 29/4 – 27/5 – juni bij Deldiche
30/9 – 21/10 -25/11 – december bij Deldiche
Aan Fred wordt gevraagd de datums in ‘De Kring’ vast te leggen.

–29/1 Nieuwjaars maaltijd. De partners worden uitgenodigd.
Robert en Luc VR stellen het menu samen.
Voorstel menu Robert; zalm, kastanjesoep en eend.
Aan LucVR wordt gevraagd naar mogelijke desserts van bij Coovi Anderlecht.
Zo met ijsroom, te bestellen bij Scoop in Halle.

— 4&5/10 barbecue in Elingen. Uitnodigen van de vriendenkring en gestopte leden, max 5 jaar.
Fred zorgt voor reservering.

-(voorstel brunch begin ’24 wordt afgewezen)

–’24 Geen eetfestijn

-Lidgeld kooklessen blijft 30€ per les. Te betalen per half jaar.
Fred doet het nodige en vraagt ook de persoonlijke gegevens van de leden. Naar een correcte ledenlijst.

–Best een volledig reserve menu opstellen in geval van. Robert en LucVR.
Recepten cocktails en mocktails kunnen altijd ingeleverd worden bij Luc.

–Besloten werd om Lembeek als kook plaats te behouden niettegenstaande de gekende mankementen ervan. Voornamelijk omwille van onze aanwezige steamer

–Michel doet de inventaris en de opkuis van de reserve kast.

Wie doet wat?

-LucP: lesgevers – bevragen bij LucVR, aanmaak reserve menu en mogelijkheid desserts Coovi, Nieuwjaars maaltijd – opvolging vergadering

-Fred: reserveren kook data en datum bbq – betaling lidgeld en persoonlijke gegevens leden –

-Robert: menu Deldiche, Nieuwjaars maaltijd en reserve menu. – nieuw lid

-Michel: nieuw lid – reserve kast

Bevat dit verslag fouten  of zijn er punten vergeten. Graag een seintje.
Michel