Vergadering202105

Print Friendly, PDF & Email

Vergadering via WebEX van maandag 3 mei 2021
Online: Luc, Fred, Robert, Guy, Alain, Michel
Verontschuldigd: Guy Verstrepen, Leon (?)

Geen kookles Deldiche in juni, verdagen naar het najaar.
Begin september kooklessen hervatten mits nodige maatregelen?
Vraagteken bij ons eetfestijn, wss niet met capaciteit van andere jaren.
Voorstel om nog één jaar uit te stellen, financieel kunnen we dat normaal overbruggen, is unaniem goedgekeurd binnen het bestuur.
Voorstel van Robert om te starten waar we geëindigd zijn, dwz met een algemene vergadering.
Voorstel om algemene vergadering te doen maandag 27 september.
Toetsen bij de leden op die vergadering wie nog de drive heeft om door te gaan met de kookvrienden.
“Als” we in september starten is Jeroen nog bereid om verder te doen met de kookvrienden.
Momenteel geen nieuws meer van hem.
Datum van BBQ annuleren voor september 2021.
Menu’s “eigen inbreng” op de site enkel voor de leden toegankelijk maken.
Het mag niet de bedoeling zijn om recepten gelinkt aan bepaalde warenhuizen of dergelijke op onze site te promoten.
Telkens de bron vermelden van waar het recept komt.

Opmerkingen en acties:
Fred:
Ik heb alvast de zaal voor de BBQ geannuleerd voor sept 2021
En ik heb een aanvraag gemaild naar de kring voor maandag 26/9/21

Luc:
En ter aanvulling en iets duidelijker werd er afgesproken om
– kooklessen te hervatten in oktober na AV
– verplaatsen van eetfestijn naar 2022