Aanmaak bestellijst

Het bijhouden van de recept en met de ingrediënten en de aanmaak van de bestellijst is een locale ACCESS topassing.

Start verwerking
Werd aangemaakt door query: M01_recepten uit bestanden ,tb02, tc03 en td03, komende vanuit export file van de site.
Nieuwe ingrediënten en recepten inbrengen
-Manueel .txt-bestand aanmaken in notepad vanuit Word document KVjjjjmm met aanzuivering. Opslaan in kookvr/kv/jjjjmm.txt
-Via ‘externe gegevens’ naar Access bestand importeren in ”receptenTXT” met PRIMAIRE SLEUTEL , id
-Bestand TA_recepten aanvullen met ontbrekende gegevens, oa receptnr, porties en de site-link van het recept
Verwerking.
MACRO M_bestellijst1 met SUB MACRO M_bestellijst0_Buvoor
-Tabellen verwijderen
TA_afdelingen_Buvoor, TA_ingredienten_Buvoor, TA_recepten_Buvoor,               TA_eenheden_Buvoor, TA_bestellijst_VOLLEDIG_Buvoor, TA_hoeveelh_Buvoor
-Uitvoering query’s
QA01_bu_afdelingen, QA02_bu_recepten, QA04_bu_ingredient, QAO3_bu_hoeveelh, QA05_bu_bestellijst_VOLLEDIG, QA07_bu_eenheden
-Tabellen verwijderen
TA_bestellijst
-Uitvoering query’s met manuele acties
QB02_init_bestellijst, QB03_txtnrwerkbaar
-Manueel velden, receptnr, opm, hoeveelheid in tabel ‘TA_bestellijst’ aanvullen. Ingrediënten en eenheid NIET !! Veld1: blijft ongewijzigd
-Aandacht geen begin spatie in velden.Verder met macro M_bestellijst2
-Tabel Openen TA_bestellijst –DUBBELE WEG—

MACRO M_bestellijst2 Bijvoegen receptinfo, ingrediënt, eenheid
-Tabel Verwijderen
TA_bestellijst_COPY_start
-Uitvoering query’s
QC01_TAwerklijst_COPY, Qc02_info_recept, QC05_hoeveelh_null geschrapt, query beschadigd!!!, QC06_bijv_ingred1, QC06_bijv_ingred2, QC06_bijv_ingred3, QC06_bijv_ingred4, QC06_bijv_ingred5, QC06_bijv_ingred6, QC06_bijv_ingred7, QC07_bijv_eenheid1, QC07_bijv_eenheid2, QC07_bijv_eenheid3, QC07_bijv_eenheid4
QC07_bijv_eenheid5
-Tabellen openen en manueel aanpassen
TA_bestellijst !!!!hoeveelh = 0 naar null was qc05_hoeveelh_null!!!!
TA_Jngredienten – TA_bestellijst en TA_Jngredienten simultaan aanpassen, venster onder elkaar
Manuele acties
TA_bestellijst, ontbrekende of onjuiste ingred, eenheid en nrafd, en TA_Jngredienten, nwe ingred en nrafd, AANVULLEN/VERBETEREN.
AANDACHT eenheid ‘g’ en ‘l’. Te noteren in recept als ‘g.’ en ‘l.’
Controle in volgende macro M03_controle_ingifte

MACRO M_bestellijst3_controle_ingifte
-Uitvoering query’s
QD01_controle_besellijstMETingredienten
Controle met fouten, ingrediënten of nr afdeling van TA_bestellijst en TAJngredienten komen niet overeen. AANPASSEN!!!

MACRO M_bestellijst4
-Tabellen verwijderen
TA_bestellijst_COPY_einde, TA_contr_bestell
-Uitvoering query’s
QE01_BU_bestellijst_einde, QE02_bestellijst_volledig, QE03_aanp_hoeveelh, QE11_contr_bestell_voll_start, QE12_contr_bestellnw_start, QE13_contr_bestellnw_einde
QE14_contr_bestell_voll_einde, QE20_fout_rapport

Bestanden exporteren
TA_afdelingen
TA_bestellijst_VOLLEDIG
TA_recepten
-(oude locale PC: naar kookvr/inbreng oude recepten/’Site bestellijst.accdb’)
-bestanden naar MySQL site kookvrienden—-
-OMZETTEN NAAR DATABASE SITE ‘MYSQL’
dmv kookvr/export naar MSQL/msa2mys_5_5_0_282.exe
(is het gedownloaded programma uit https://www.bullzip.com/products/a2m/info.php —- Access To MySQL)
-msa2mys_5_5_0_282.exe uitvoeren, 3 bestanden aanduiden steeds ‘next’
-AANMAAK bestand \dumpjjjjmmdd.sql op kookvr/export naar MSQL.
-Best bestandsnaam DATUM aanpassen!!! In het scherm ‘destination file’
-controle aantal artikels:
vb Table: TA_afdelingen – 11 records moved
Table: TA_bestellijst_VOLLEDIG – 8161 records moved
Table: TA_recepten- 820 records moved
MSQL admin –import kookvr/export \dumpjjjjmmdd.sql naar MSQL.-
-WEBHOSTING – IMPORT IN DATABASE: Kookvr/export…/ftplogin.doc
(-LOCALHOST: Opload naar XAMPP, duurt wel lang— testen met . Http://94.225.192.191/test/a01.php
(bijkomende info op: https://vevida.com/help/access-database-omzetten-naar-mysql/
–> Access-database exporteren met Access To MySQL)