Huntington

Print Friendly, PDF & Email

Huntington
In België lijden ongeveer 1000 mensen aan de ziekte van Huntington.
De ziekte is nog steeds relatief onbekend, onder meer omdat erfelijke aandoeningen bij heel wat mensen nog steeds taboe zijn.
Huntington is een genetische erfelijke ziekte.
Dit wil zeggen dat elk kind van een zieke of aangetaste ouder, zowel jongen als meisje, 50% risico loopt om de ziekte over te erven.
De ziekte van Huntington treft dus niet enkel de zieke, maar een hele familie.
De ziekte van Huntington is een erfelijke aandoening die geleidelijk aan de hersenen beschadigt.
Hierdoor takelt de zieke zowel geestelijk als lichamelijk af.
Kenmerken die vaak voorkomen zijn evenwichtsproblemen, spraakstoornissen, onwillekeurige bewegingen van de spieren, ernstige vermoeidheid, concentratiestoornissen, geheugenproblemen…
Doordat de ziekte zich in de hersenen bevindt treden er meestal ook ingrijpende karakterveranderingen op die tot moeilijkheden kunnen leiden in de omgang met de omgeving.
Zo kan iemand die altijd rustig en vriendelijke geweest is, plots agressief en impulsief reageren.
Meestal uiten de eerste symptomen van Huntington zich tussen het 35ste en 45ste levensjaar.
De ziekte kent een chronisch verloop, waarbij de zieke in toenemende mate aftakelt.
Hierdoor worden de patiënt en zijn omgeving voortdurend geconfronteerd met beperkingen en is er steeds meer nood aan externe hulp.
De ziekte is tot dusver ongeneeslijk. De patiënt weet dat hij na vele jaren (gemiddeld 15 jaar) aan de gevolgen van de ziekte zal overlijden.
De Huntington Liga, waaronder de regiowerking Vlaams Brabant (Steenvoordestraat 50A, 1740 Ternat) wil de strijd met de ziekte aangaan op verschillende niveaus, zowel gericht op het voorkomen van de ziekte,
het meezoeken naar een behandeling als het ondersteunen van patiënten en hun omgeving.
Ze trachten tot slot een grotere openheid rond de ziekte te creëren in onze samenleving, zodat belaste families meer hulp kunnen ontvangen