Vergadering202111

Vergadering van maandag 15 november
Aanwezig: Luc, Fred, Robert,  Alain, Guy
Afwezig: Michel

Geen verslag.
Onderwerp: Zoektocht naar een nieuwe kok.