kopie Vergadering202105

Vergadering via WebEX van maandag 3 mei 2021
Online: Luc, Fred, Robert, Guy, Alain, Michel
Verontschuldigd: Guy Verstrepen, Leon (?)
-Omwille van de de heersende pandemie met zijn onzekerheden en de mogelijke risico’s is er besloten om volgende organisaties niet te laten doorgaan:
-BBQ in Elingen  (was gepland op 12/9 of 19/9/2021)
-Kookles juni bij ‘Deldiche’
-jaarlijks eetfestijn

-Mits toelating worden volgende organisaties gepland, juiste data nog af te spreken:
-midden juli. algemene vergadering met eten voor de leden. kans tot peiling naar de                    interesses en de bereidheid van de leden tov het verdere verloop van de                                        kooklessen. Geen terugbetaling lidgeld 2020 bij stopzetting.
Als lidgeld voor 2022 wordt 60€ voorgesteld.
-hervatting van de kooklessen vanaf september-oktober. Of deze nog zullen                                   doorgaan met de huidige kok is af te wachten.

-Huidige formule van het eetfestijn wordt in vraag gesteld. Beslissing is voor later.

-Ingifte recepten via onze site. Enkel toegankelijk voor de leden, afscherming via paswoord.
Enkel recepten met een minimale eigen inbreng worden aanvaard.  Wel vermelding bron website bij waardevolle inbreng.