Handleiding item koken

Print Friendly, PDF & Email

Opbouw site menu KOKEN.

Bestaande uit deze keuze items. Keuze uit volgende pagina’s.
            B.1 Alle Recepten
                        B.1.1 Aperitieven
                        B.1.2 Hapjes
                        B.1.3 Voorgerechten
                        B.1.4 Soepen
                        B.1.5 Hoofdgerechten
                        B.1.6 Nagerechten
            B.2 Maandrecepten
            B.3 Maandmenu’s
            B.4 Keuken termen, vaardigheden en tips

-Kopiëren pagina’s via plugin ‘duplicate post’: permalink aanpassen!!!!
-Plugin ‘list posts category zo geen category aanwezig in de recepten worden bij selectie alle laatste posts, recepten, van elke category weergegeven.
Oplossing: alle gebruikt of niet gebruikte categoriën aanmaken. 

  1. Wie doet wat? 

1.2 Auteur.
Brengt de recepten, als berichten, in.
Een auteur kan alleen berichten en recepten plaatsen.
Dus geen pagina’s en ook geen nieuwe categorieën.
Hij kan ook alleen zijn eigen berichten aanpassen, dus niet de berichten van anderen.
Een auteur kan afbeeldingen of andere media toevoegen aan een bericht, maar hij kan geen afbeeldingen of andere media bewerken of verwijderen uit de mediabibliotheek. Ook reacties kunnen niet bewerkt of verwijderd worden door een auteur.

Opbouw recepten
Voorbereiding:

-*docx bestand openen als platte tekst zonder besturingstekens.
Kan in ‘notepad++’, of in brackets of … .
-bewerken: lege regels verwijderen
opkuisen, sturingstekens
aparte lijn per ingrediënt en per instructie…

-media:
nieuwe foto’s:
foto’s naar directory eigen PC met duidelijke naamgeving, vb 0518aardbeitaart
werkbare afmetingen 767 x 1024, ook voor invoeging in pagina’s
bestaande, uit oude site over te nemen
foto’s linken met oud recept dat als een bericht werd opgesteld.
nog verder uit te werken. via list categories??? opslaan als…

In WordPress, opmaak recepten:

inloggen:
hoe?

Toevoegen recept via plugin WP Ultimate Recipe
fig1. kies op dashboard ‘recepte’ en dan toevogen
fig2. Kopieer recept per recept vanuit platte tekst, notepad++
fig3. definieer recept regios en geef er een kleur aan.
fig4. druk op gebruiken onderaan recept
fig5. Vul recepten titel in. Is  belangrijk, alfabetische selecties gebeuren hierop.)
vul het aantal porties of personen of ….in
duid de categorieën aan. Ieder recept moet minstens één categorie bevatten uit                         volgende drie groepen.
Menu gang algemeen. Opmaak alle recepten:
aperitief – hapje – voorgerecht – soep – hoofdgerecht – nagerecht
Menu gang met aanduiding maand. Opmaak maandrecepten
aper01..12, hap01..12, voor01..12, soep01..12, hoofd01..12,                                                                   nager01..12
jaartal  1998 ….2018

Schermafdrukken in onderstaande ‘gallery’, handje en klikken.

1.2 Administrator
Voegt de overige, specifieke  gebruikers toe in de site.
Maakt de pagina’s met hun ‘parmalinks’ en de toe te kennen categorieën
Zorgt ervoor dat de benodigde pagina’s, hoofd- met onderliggende, en de toe te kennen categorieën in de recepten reeds aangemaakt zijn. De categorieën in de recepten/berichten zijn de basis voor de selecties. De selectie gebeurt in de gekozen pagina dmv de plugin ‘list posts category’
Zorgt  er ook voor dat de verwijzing naar deze pagina’s, de zogenaamde ‘parmalinks’ , aangemaakt in onderliggende pagina’s, reeds toegekend zijn in de bovenliggende pagina. Aanmaak pagina’s, cpoy bestaande, kan met de plugin ‘duplicate post’
Kan uiteraard ook de berichten, recepten, inbrengen.

Wat waar aanwezig moet zijn wordt vermeld in onderstaand overzicht van de menu item’s.                                   .
Benodigde pagina’s met ‘permalinks’ en categorieën:

naar menu item via pagina: B.1 Alle recepten.
Pagina als menu onderdeel van KOKEN
pagina’s per menu gang:
aperitieven – hapjes – voorgerechten – soepen –                                                                       hoofdgerechten – nagerechten.
categorieën: aperitief – hapje – voorgerecht – soep – hoofdgerecht –                                                nagerecht:

naar menu item via pagina: B.2 Maandrecepten
            per maand en per menu gang.
Hoofdp
agina met de maanden als menu onderdelen van KOKEN
onderliggende pagina’s: maandrecepten januari, februari, maart, april,                                         mei, juni, september, oktober, november, december.
vb. maandrecepten januari
parmalinks: naar maand aanduiding in bovenliggende pagina                                                      maandrecepten
categorieën: aper01..12, hap01..12, voor01..12, soep01..12,                                                               hoofd01..12,  nager01..12

naar menu item B.3 Maandmenu’s
menu van de maand en per jaartal
Pagina als menu onderdeel van KOKEN
Hoofdpagina, ‘maandmenu’s’ met de maanden, januari….december, als                                                                            menu onderdelen van KOKEN
Onderliggende pagina ‘maandmenu &maand keuze jaartal’
met de mogelijke jaartallen, 1998….2018
parmalinks: naar maand aanduiding in bovenliggende pagina,                                                     ‘maandmenu’s’
Bijkomende onderliggende pagina ‘maandmenu &maand &jaartal’
vb ‘maandmenu januari 2018’
parmalinks: naar jaar aanduiding in bovenliggende pagina,                                                           ‘maandmenu &maand jaartal’